Kehidupan Masyarakat pada Masa Hindu-Buddha.

Telah dibaca 6.056 kali

Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Budha dimana Agama Hindu dan Buddha merupakan dua agama yang bermula dari Asia Selatan. Negara India merupakan negara cikal bakal dari berkembangnya kedua agama itu ke negara lain. Selain di India, Bangladesh pun menjadi negara yang penyebaran kedua agama itu cukup pesat. Agama Hindu dan Buddha beserta kebudayaannya yang dibawa oleh para pedagang dari India berpengaruh pada perkembangan kehidupan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintah negara yang didatanginya.

baca selengkapnya