Kehidupan Masyarakat pada Masa Hindu-Buddha.

Telah dibaca 6.062 kali

Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Budha dimana Agama Hindu dan Buddha merupakan dua agama yang bermula dari Asia Selatan. Negara India merupakan negara cikal bakal dari berkembangnya kedua agama itu ke negara lain. Selain di India, Bangladesh pun menjadi negara yang penyebaran kedua agama itu cukup pesat. Agama Hindu dan Buddha beserta kebudayaannya yang dibawa oleh para pedagang dari India berpengaruh pada perkembangan kehidupan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintah negara yang didatanginya.

baca selengkapnya

Dilema Guru dalam Dunia Pendidikan Dewasa ini

Dilema Guru

Telah dibaca 378 kali

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. # Dilema Guru

baca selengkapnya